Prej datës 01 Qershor 2017 e tutje, komuna e Ferizajt në bashkëpunim me komanin “OREX PLUS” do të bëj shpërndarjen e shujtave ditore për të gjithë nxënësit e komunës së Ferizajt.
Shujtat do të ipen për të gjithë nxënësit nga Parashkollorë derik tek ata të klasëve të Gjashta (VI).

Në menynë ditore të cdo shujteje do të ketë:

  • Kroasan me mbushje të ndryshme
  • Një keks me peshë 50 gram i prodhuar me shumë dashuri dhe kujdes në fabrikën tonë, si dhe
  • Një shishe uji 0.5 L prodhuar nga kompania prestigjoze BREZOVICA.

Vlen të cekët se uji dhe e gjithe pakoja e shujtës ditore është e një cilësie tejet të lartë.