Peta për pite, është njëherit edhe produkti ynë i parë. Peta për pite është krejtësisht natyrale dhe përmbanë vetëm miell gruri dhe kripë. Paketimi i cilësisë më të lartë dhe mënyrat më bashkëkohore të përdorura në paketim e bëjnë më të veçant nga të gjitha petët e tjera prezente në treg. Çdo paketim i petëve peshon ± 5% 500 gram.
Petët tona duhet domosdoshmërisht të rëhen në frigorifer. Afati i qëndrueshmërisë në frigorifer është 30 ditë nga dita e prodhimit, ndërsha të ngriera deri në 180 ditë. Petët janë të prera në formë katërkëndëshe. Dimensionet e petëve janë 40cm x 30 cm. Edhe pse të prera në formë katërkëndëshi, peta është mjaft elastike për ti dhënë forma të ndryshme gjat gatimit. Kapaciteti momental i prodhimit është 200 kg/h.